K Pacifiku přes Coast Mountains

Základné informácie o filme

  • Réžia: Ladislav Moulis / Česko /
  • Minutáž: 26 minút
  • Rok vzniku: 2016

Krátky popis k filmu:

Jedinečný pokus českej vodáckej expedície o prekonanie pásma medzi Britskou Kolumbiou a Aljaškou po riekach Hackett, Sheslay a Tacu River, po ktorých kedysi obchodovali pôvodné indiánske kmene a zhruba pred 120 rokmi nimi s veľkými stratami prenikali tiež bieli prospektori na novo objavené zlaté nálezisko na Klondiku... Malá česká expedícia sa pokúsila o prekonanie strastiplnej cesty s dôrazom na čistotu štýlu, teda v štýle „voyagers", ktorý bol základným konceptom výpravy. Členovia tímu sa rozhodli nepoužiť lietadlo a odmietli akékoľvek moderné komunikačné prostriedky (vysielačky, satelitný telefón)... Zablúdenie doviedlo expedíciu na neznámom prítoku do oblasti strmých nezjazdných kaňonov s veľkou mierou objektívneho nebezpečenstva.

Fotografie: