Vyhlásenie XIII. ročníka súťaže neprofesionálnych filmov

Ani tento rok nesmie na festivale chýbať súťaž o najlepší neprofesionálny film. Do súťaže môžete prihlásiť filmové (audiovizuálne) diela s outdoorovou tematikou, zamerané na športy, pohyb a život v prírode, ktoré nie sú vytvorené pre komerčné alebo propagačné účely.

K filmu prikladá autor vyplnenú prihlášku - zaslanú poštou alebo e-mailom na adresu info@horyzonty.sk.

Vybrané filmy budú zaradené do hlavného programu a najlepšie z nich ocenené.

Kategórie a ocenenia 13. ročníka súťaže:

Grand Prix a Cena poroty (udeľuje odborná porota)

Slovensko vo filme (cena určená pre film natočený v slovenskom prostredí)

Cena divákov (o ocenení rozhoduje hlasovanie návštevníkov)

Podmienky a pravidlá súťaže amatérskych filmov

   Podmienky súťaže

   Prihláška

Dôležité termíny:

  • 15. 9. 2018 – termín zaslania filmov a prihlášok do súťaže
  • 8.- 10. 11. 2018 – projekcia vybraných filmov
  • 10. 11. 2018 – vyhlásenie výsledkov súťaže

 

  Kontaktná osoba:

Mária Dutková
tel: +421 903 770 896
e-mail: info@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko

Partneri:

© 2018 HoryZonty All Rights Reserved