Dagmar Sváteková
prezentácia spojená s besedou

Názov sekcie, v rámci ktorej sa vám snažíme priblížiť životy ľudí s istým obmedzením, je Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých. V živote Dagmar sa tieto oblasti spojili. Kedysi aktívna bežkyňa sa dnes venuje tanečnému športu, maľuje, píše, organizuje kultúrne podujatia. Ako spomína v jednom zo svojich blogov bol to práve beh a to, že dokázala ísť za hranice svojich síl, čo jej pomohlo nevzdať sa. A tiež deti. Ich požiadavkám sa ťažko odolávalo. Hrať sa s nimi, nafúkať balón, pripraviť jedlo, zabezpečiť „bežnú“ starostlivosť. Také samozrejmé... Samozrejmé? Vlastne, vôbec nie.

V jednom zo svojich textov Dagmar píše: „Čo myslíte, aký je to pocit byť zdravý, vitálny, plný sily? A zrazu, aj to s Božou a lekárskou pomocou, ležať nehybne na posteli, vedieť odpovedať áno a nie iba žmurknutím očí. Nevedieť rozprávať, nevedieť sa hýbať, nevedieť jesť, nevedieť piť, nevedieť ísť na toaletu... Byť väzňom vo vlastnom tele. Poviem Vám, ak existuje peklo, ja som ho prežila. A som nesmierne vďačná a hrdá na všetko, čo som zvládla. Učiť sa sedieť, stáť, jesť, piť, rozprávať...“
„Nie, nechcem zmeniť svet. No ak sa mi podarí zmeniť život aspoň jedinému človeku, môže to byť celý jeho svet,“ hovorí Dada.

Dade sa to darí a my veríme, že prostredníctvom našich hostí môžeme aj my byť súčasťou zázrakov.

Pretože: „Všetko je možné, nemožné trvá len o čosi dlhšie...“

Ak vás príbeh Dagmar Svátekovej zaujal, príďte v sobotu 20. októbra 2018 o 17,00 do Kaviarne Na ceste. Na programe bude čítanie jej autorských textov a beseda.

Dagmar Sváteková

vizitka

Narodila sa v Trnave.

Vyštudovala Stavebnú fakultu STU v Bratislave.

Má dve deti: 11-ročnú Lenku a 8-ročného Jurka.

V Trenčíne žila cca 5 rokov. Mnohí ju isto poznajú vďaka Materskému centru Srdiečko. :)

Z Trenčína sa kvôli manželovej práci presťahovala s rodinou do Galanty. V roku 2012 jej tam život zmenila cievna mozgová príhoda. Rodičia zabezpečili prevoz do Trenčína. Jej stav bol vážny. Po dvoch týždňoch v kóme dokázala komunikovať iba žmurkaním. Bolo zázrakom, že prežila. Mala vtedy 29 rokov.

Dnes žije v Bratislave v Petržalke.

Je zakladateľkou a predsedkyňou OZ social DATA, ktorého cieľom je poskytovanie poradenstva pre všetkých zdravotne postihnutých a ich rodinných príslušníkov.

Organizuje podujatie Žime spolu, zahŕňajúce hudobné, divadelné a tanečné predstavenia, tvorivé dielne a prezentácie výrobkov ľudí so zdravotným postihnutím.

Tancuje v Tanečnom klube Danube Bratislava a je reprezentantkou Slovenska v tanečnom športe.