Iný život - výstava prác umeleckého workshopu

Počas festivalu budete mať možnosť pozrieť si aj výstavu prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne na tému: „Ako sa prispôsobiť inému spôsobu života“.

Študenti formou kresby a komiksov reagovali na situáciu, v ktorej by sa z nášho pohľadu „zdravý“ človek odrazu ocitol na inej planéte, kde by bol pre svoj iný výzor, iné zmysly a iné schopnosti v nevýhode – kde by bol „hendikepovaný“. Cieľom workshopov bola práca s témou, s ktorou sa mladý človek bežne nestretáva, a tak boli workshopy nielen možnosťou realizácie autorskej tvorby študentov, ale aj príležitosťou na zmenu pohľadu na život zdravotne postihnutých.