Umelecký workshop 2018 – report

Je zaujímavé sledovať ako sa študenti vyrovnávajú s problematikou, s ktorou sa bežne nestretávajú, a ide skôr o okrajovú oblasť ich záujmu. Okrem prác študentov a ich vyhodnotenia v rámci súťaže prináša preto workshop aj ďalší dôležitý prínos - ako pre študentov, tak i pre spoločnosť všeobecne – a to v zmene pohľadu na zdravotné postihnutie.

Tento rok bol tvorivo mimoriadne plodný, zapojili sa študenti troch odborov: animovaná tvorba, digitálna maľba a scénická a kostýmová tvorba. Do súťaže boli nakoniec zaradené diela študentov digitálnej tvorby, 2. a 3. ročníka animovanej tvorby a jednej študentky 4. ročníka animovanej tvorby.

Študenti spracovali tému „Ako sa prispôsobiť inému spôsobu života“, a to formou kresby, komiksov a animovaného filmu. Reagovali na situáciu, keď sa „zdravý“ človek ocitne zrazu na inej planéte, kde pre svoj iný výzor, iné zmysly a schopnosti bude v nevýhode – kde bude hendikepovaný.

Výsledkom ich práce je 7-minútový animovaný film „Na inej planéte“, na ktorom sa podieľali 7 študenti 3. ročníka: Adriana Činčurová, Dominika Hlaváčková, Katarína Kopuncová, Sabína Kutnárová, Samuel Radosa, Gabriela Rubaninská a Dáša Pschotnerová pod vedením pani Prof. MgA. Silvie Šiveňovej; ďalej komiksové spracovanie 4 študentiek 2. ročníka: Veroniky Frohovej, Kristíny Hôrkovej, Zuzan Kubíkovej a Adriany Smatanovej a práce 4 študentiek digitálnej maľby: Hany Humejovej, Eleny Kepkovej, Eleonóry Padrao a Dany Slezjakovej.

Študentka 4. ročníka animovanej tvorby, Katarína Filimpocherová, prišla so svojím vlastným filmom s názvom „Zmysel“, ktorý prezentuje život očami slepca. Ako autorka sama uvádza: „Možno sa to nezdá na prvý pohľad, ale každý z nás je trochu slepý. Tápeme v tme, snažíme sa nájsť cestu do cieľa a tam nájsť náš zmysel života.“