Iný život - výstava prác umeleckého workshopu

Poznáme víťazov umeleckej súťaže. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne 8. novembra 2018 k kine Metro.

Pre rozmanitosť prác sme sa rozhodli tento rok udeliť:

1. miesto Kataríne Filimpocherovej, za film „Zmysel“

2. miesto študentom 3. ročníka animovanej tvorby: Adriane Činčurovej, Dominike Hlaváčkovej, Kataríne Kopuncovej, Sabíne Kutnárovej, Samuelovi Radosovi, Gabriele Rubaninskej a Dáši Pschotnerovej pod vedením pani Prof. MgA. Silvie Šiveňovej za film „Na inej planéte“

3. miesto obsadila Adriana Smatanová za svoje komiksové spracovanie témy „Ako sa prispôsobiť inému spôsobu života“, ktoré sme vybrali spomedzi 8 kreslených diel.