Súťaž neprofesionálnych filmov

Podmienky súťaže sa v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom nemenia. Do súťaže neprofesionálnych filmov môžete prihlásiť filmové (audiovizuálne) diela s outdoorovou tematikou, ktorých obsahom sú športové a pohybové aktivity v prírode, cestovanie alebo environmentálne témy. Neuškodí ani štipka (ale môže byť aj poriadna dávka) humoru alebo adrenalínu. Vybrané filmy budú zaradené do hlavného festivalového programu a najlepšie z nich budú ocenené na záver festivalu. Filmy by nemali byť vytvorené pre komerčné alebo propagačné účely.

Kategórie a ocenenia 15. ročníka súťaže:

Grand Prix a Cena poroty (udeľuje odborná porota)

Slovensko vo filme (cena určená pre film natočený v slovenskom prostredí)

Cena divákov (o ocenení rozhoduje hlasovanie návštevníkov)

Podmienky a pravidlá súťaže neprofesionálnych filmov

   Podmienky súťaže

Dôležité termíny:

  • 15.9.2020 – termín zaslania filmov a prihlášok do súťaže
  • 7.-9.11.2020 – projekcia vybraných filmov
  • 9.11.2020 – vyhlásenie výsledkov súťaže

 

  Kontaktná osoba:

Mária Dutková
tel: +421 903 770 896
e-mail: info@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko

Partneri:

© 2020 HoryZonty All Rights Reserved