Podmienky a pravidlá 15.ročníka Fotosúťaže Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 2020

1. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek - amatérski aj profesionálni fotografi. Každý autor môže do súťaže prihlásiť maximálne tri fotografie, ktoré zodpovedajú danej téme. Porota bude hodnotiť fotografie jednotlivo, nie ako sériu.

2. Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu.

3. Téma vyhláseného ročníka: "Slovenský živel“. Uchopenie témy je na samotných autoroch.

4. Fotografie je potrebné zaslať vo veľkosti vhodnej pre tlač a treba ich označiť ako: „priezvisko-meno-autora-1“, „priezvisko-meno-autora-2“, „priezvisko-meno-autora-3“. Fotografie tento rok nebudú vytlačené.

5. Prihlášky do súťaže a súťažné fotografie je potrebné odoslať do 25. októbra 2020 elektronicky na adresu: fotosutaz@horyzonty.sk (prípadne cez úložisko). Do predmetu vložte heslo „fotosúťaž“ a Vaše meno alebo ich nahrajte priamo na web cez ON-LINE PRIHLÁŠKU

6. Súťažiaci zaslaním fotografií do súťaže potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie a že prihlásené diela sú oslobodené od práv tretej osoby. Prihlásením sa do súťaže zároveň vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže a s prípadným ďalším použitím fotografií pri propagácií nasledujúcich ročníkov festivalu.

7. Štyridsať najlepších fotografií, ktoré určí trojčlenná porota bude odprezentovaných na stránkach festivalu. Z nich určí tá istá porota aj troch víťazov a víťaza celkovej ceny Grand prix. Mená výhercov budú zverejnené na stránke festivalu. Víťazi dostanú hodnotné ceny. Kontaktovaní budú iba autori vybraných diel na prezentáciu + víťazi.

8. Náhľady 40-tich najlepších fotografií spolu s menami autorov budú zverejnené na internetovej stránke www.horyzonty.sk.

9. Termíny:

• uzávierka súťaže: 25. október 2020

• najneskôr do 1.novembra 2020 budeme kontaktovať autorov, ktorých diela budú vystavené na výstave v priestoroch festivalu počas jeho trvania

10 Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

 

Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín.

 

  Kontaktná osoba:

Zuzana Jargašová
tel: +421 904 249 623
e-mail: fotosutaz@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko