Vyhlásenie XV. ročníka fotosúťaže s témou „Slovenský živel“

Tradične sa do diania festivalu môžete zapojiť už skôr ako v novembri a to zaslaním troch fotografií s outdoorovou tematikou. Keďže tento rok sa nám obmedzili cestovateľské možnosti, zvolili sme tému „Slovenský živel“. Jej stvárnenie môže každý zachytiť podľa svojej predstavy, môže ísť ako o fascinujúcu prírodu, tak o dobrodruha v svojom živle. Fotografie nemusia byť zachytené len na Slovensku..., pokojne popustite uzdu svojej fantázií.

40 najzaujímavejších fotografií nájdete na stránkach festivalu. Porota vyberie a ocení štyri najlepšie.

Ocenenia:

Ocenené budú tri najlepšie fotografie (1., 2. a 3. miesto) a udelená bude tiež cena Grand Prix, ktorú získa úplný víťaz.

Vybrané fotografie vytlačíme a vystavíme počas festivalu. O tom, ktoré fotografie sa dostanú do užšieho výberu, ako aj o víťazoch, rozhodne trojčlenná porota. Víťazov aj autorov vybraných fotografií, ktoré vystavíme, budeme informovať e-mailom najneskôr 1.11.2020.

Podmienky a pravidlá fotosúťaže

   Podmienky súťaže

Dôležité informácie:

  • Uzávierka fotosúťaže: 25.10.2020
  • Výstava vybraných fotografií: 5.-7.11.2020
  • Téma fotosúťaže: Slovenský živel

 

  Kontaktná osoba:

Zuzana Jargašová
tel: +421 904 249 623
e-mail: fotosutaz@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko

Partneri:

© 2020 HoryZonty All Rights Reserved