Súťaž neprofesionálnych filmov

Do súťaže neprofesionálnych filmov môžete prihlásiť filmové (audiovizuálne) diela s outdoorovou tematikou, ktorých obsahom sú športové a pohybové aktivity v prírode, cestovanie alebo environmentálne témy. Vybrané filmy budú zaradené do hlavného festivalového programu a najlepšie z nich budú ocenené na záver festivalu. Filmy by nemali byť vytvorené pre komerčné alebo propagačné účely.

Kategórie a ocenenia 16. ročníka súťaže:

Grand Prix a Cena poroty (udeľuje odborná porota)

Slovensko vo filme (cena určená pre film natočený v slovenskom prostredí)

Cena divákov (o ocenení rozhoduje hlasovanie návštevníkov)

Podmienky a pravidlá súťaže neprofesionálnych filmov

   Podmienky súťaže

Dôležité termíny:

  • 15.9.2021 – termín zaslania filmov a prihlášok do súťaže
  • 11.-13.11.2021 – projekcia vybraných filmov
  • 13.11.2021 – vyhlásenie výsledkov súťaže

 

  Kontaktná osoba:

Mária Dutková
tel: +421 903 770 896
e-mail: info@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko

Partneri:

© 2021 HoryZonty All Rights Reserved