Vyhlásenie XVI. ročníka fotosúťaže s témou „Bez hraníc“

Zapojiť sa do diania festivalu môžete už teraz – nafotením nových záberov, či pohľadaním v svojich archívoch a následne zaslaním troch fotografií s outdoorovou tematikou. Veríme, že tento rok bude otvorenejší cestovaniu a tak sme zvolili tému „Bez hraníc“. Jej stvárnenie môže každý zachytiť podľa svojej predstavy, téma dáva možnosť nájsť si svoje hranice a limity, ktoré sa Vám podarilo prekročiť, či už u nás na Slovensku alebo v ďalekých krajinách. Nemusí však ísť iba o zemepisné hranice a tak neváhajte popustiť uzdu svojej fantázií.

Fotografie nahrajte priamo na web alebo pošlite v požadovanom formáte (viď podmienky a pravidlá) spolu s vyplnenou prihláškou na e-mailovú adresu: fotosutaz@horyzonty.sk

40 najzaujímavejších fotografií bude vystavených v priestoroch Domu Armády, z ktorých porota vyberie a ocení štyri najlepšie.

Ocenenia:

Ocenené budú tri najlepšie fotografie (1., 2. a 3. miesto) a udelená bude tiež cena Grand Prix, ktorú získa úplný víťaz.

Vybrané fotografie vytlačíme a vystavíme počas festivalu. O tom, ktoré fotografie sa dostanú do užšieho výberu, ako aj o víťazoch, rozhodne trojčlenná porota. Víťazov aj autorov vybraných fotografií, ktoré vystavíme, budeme informovať e-mailom najneskôr 7.11.2021.

Podmienky a pravidlá fotosúťaže

   Podmienky súťaže

   Prihláška na stiahnutie

   ON-LINE prihláška

Dôležité informácie:

  • Uzávierka fotosúťaže: 24.10.2021
  • Výstava vybraných fotografií: 11.-13.11.2021
  • Téma fotosúťaže: Bez hraníc
  • Fotografie (max. 3) posielajte: fotosutaz@horyzonty.sk, alebo cez ON-LINE prihlášku

 

  Kontaktná osoba:

Zuzana Jargašová
tel: +421 904 249 623
e-mail: fotosutaz@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko

Partneri:

© 2021 HoryZonty All Rights Reserved