background

HoryZonty

Filmová súťaž

Pravidlá a podmienky filmovej súťaže

Divider Image
  1. Privítame dokumentárne, animované, experimentálne a iné filmy zamerané na outdoorové dobrodružstvá, jedinečné športové výkony, cestovanie, život na horách a stretávanie netradičných kultúr ako aj filmy so zameraním na ekologické problémy.
  2. Do súťaže môže jeden autorposlať maximálne dve diela. Dĺžka prihláseného filmu nie je stanovená.
  3. Dátum spracovania filmu by nemal byť starší ako dva roky.
  4. Prihlásené filmy musia byť nahovorené slovensky alebo česky, v prípade cudzích jazykov požadujeme osobitný formát titulkov v angličtine(srt).
  5. Autor diela zodpovedá za ošetrenie autorských právtýkajúcich sa hudby a všetkých ikonografických materiálov použitých vo filme a nesie právnu zodpovednosť za porušenie autorských práv tretích strán.
  6. Prihlasovateľ sa zaväzuje zaslať propagačné materiály – synopsa, plagát, fotografie z filmu, trailer, informácie o režisérovi. Všetko je možné nahrať v rámci FilmFreeway prihlášky. Uvedené materiály zostávajú vo festivalovom archíve a organizátor si vyhradzuje právo použiť ich na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o festivale.
  7. Prihlasovanie do súťaže je možné do 31.8.2023 výhradneprostredníctvom portálu
  8. Prihlásením filmu prostredníctvom online formulára na portáli FilmFreeWay autor filmu vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže a so spracovaním osobných údajov (meno, email a telefónne číslo) na účely festivalu. Autor taktiež súhlasí s použitím filmových fragmentov v propagačných materiáloch. Festival Horyzonty má právo premietať prihlásené filmy počas hlavného programu festivalu, ako aj počas putovných a online podujatí.
  9. O prijatí filmu do festivalovej súťaže rozhoduje výberová komisia. Odoslanie filmu autorovi nezaručuje, že film bude uvedený v hlavnom programe na festivale. Vybraných filmových tvorcov budeme informovať do 15. septembra 2023.

Dôležité termíny:

Zasielanie filmov: do 31.8.2023

Projekcia vybraných filmov: 9.-11.11.2023

Vyhlásenie výsledkov filmovej súťaže: 11.11.2023