Pravidlá a podmienky filmovej súťaže

Pravidlá a podmienky filmovej súťaže

background

HoryZonty

Filmová súťaž

Pravidlá a podmienky filmovej súťaže

Divider Image
  1. Privítame dokumentárne, animované, experimentálne a iné filmy zamerané na outdoorové dobrodružstvá, jedinečné športové výkony, cestovanie, život na horách a stretávanie netradičných kultúr ako aj filmy so zameraním na ekologické problémy.
  2. Do súťaže môže jeden autor poslať maximálne dve diela. Dĺžka prihláseného filmu nie je stanovená.
  3. Dátum spracovania filmu by nemal byť starší ako dva roky.
  4. Prihlásené filmy musia byť nahovorené slovensky alebo česky, v prípade cudzích jazykov požadujeme osobitný formát titulkov v angličtine (srt).
  5. Autor diela zodpovedá za ošetrenie autorských práv týkajúcich sa hudby a všetkých ikonografických materiálov použitých vo filme a nesie právnu zodpovednosť za porušenie autorských práv tretích strán.
  6. Prihlasovateľ sa zaväzuje zaslať propagačné materiály – synopsa, plagát, fotografie z filmu, trailer, informácie o režisérovi. Všetko je možné nahrať v rámci FilmFreeway prihlášky. Uvedené materiály zostávajú vo festivalovom archíve a organizátor si vyhradzuje právo použiť ich na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o festivale.
  7. Prihlasovanie do súťaže je možné od 1.4.2022 do 31.8.2022 výhradne prostredníctvom portálu FilmFreeway.
  8. Prihlásením filmu prostredníctvom online formulára na portáli FilmFreeWay autor filmu vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže a so spracovaním osobných údajov (meno, email a telefónne číslo) na účely festivalu. Autor taktiež súhlasí s použitím filmových fragmentov v propagačných materiáloch. Festival Horyzonty má právo premietať prihlásené filmy počas hlavného programu festivalu, ako aj počas putovných a online podujatí.
  9. O prijatí filmu do festivalovej súťaže rozhoduje výberová komisia. Odoslanie filmu autorovi nezaručuje, že film bude uvedený v hlavnom programe na festivale. Vybraných filmových tvorcov budeme informovať do 15. septembra 2022.

Dôležité termíny:

1.4.-31.8.2022 termín zasielania filmov

10.-12.11.2022 projekcia vybraných filmov

12.11.2022 vyhlásenie výsledkov filmovej súťaže