background

HoryZonty

Filmová súťaž

Výsledky filmovej súťaže

Divider Image

V medzinárodnej filmovej súťaži 18. ročníka Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty porota v zložení Josef Erla, Lucia Kašová a Viliam Bendík udelila tieto ceny:

Grand Prix – najlepší festivalový film

We Walked Under the Earth / Pod povrchom
Alex Lopéz / FRA / 2023

Pútavo vyrozprávaný príbeh vo viacerých dejových líniách, vybudovaný na napätí a autentických situáciách. Precízne tematizovanie túžby po objavení bielych miest na podzemnej mape. Príbeh sa kľukatí rovnako ako jaskynné galérie a chodby, ktoré protagonisti postupne objavujú. Režisér umne prepojil históriu so súčasným nadšením jaskyniarov bez toho, aby zachádzal do pátosu.


Najlepší outdoorový film

Air Karakoram
Antoine Girard / FRA / 2023

Film naplní očakávania, ktoré si na začiatku sám pomenuje. Napriek strhujúcim výkonom si zachováva ľahkosť, nadhľad a humor, vôbec nepotrebuje zbytočné heroizovanie, vystačí si s jednoduchou a úprimnou radosťou so života.


Najlepší slovenský film

A Different Kind of Princess Story / Rozprávka o tak trochu inej princeznej
Martin Bernard / SVK / 2023

Kreatívne spracovanie portrétu športovca. Výborný mix remesla, humoru a nadsádzky na relatívne krátkej ploche. Funkčné rytmické striedanie hraných trikových scén. Inovatívny prístup režiséra k téme, ktorá často zvádza k schematickému zobrazeniu.


Najlepší eko film (s nízkou uhlíkovou stopou)

The Nine Wheels / Deväť kolies
Santiago Burin des Roziers / UK / 2022

Emotívne silný krátkometrážny príbeh budúcich bajkerských šampiónov poznačený nevyliečiteľnou chorobou ich matky. Život v nomádskych podmienkach je nielen obetou otca, ale zároveň príkladom úsporného spôsobu života, kde je rodina na prvom mieste.


Najlepší krátky film

Walking on Clouds/ Kráčať v oblakoch
Renan Kamizi / BRA / 2022

Vizuálne a zvukovo podmaňujúci film so snovou atmosférou o vzťahu k prírode a motivácii posúvať hranice až do oblakov.


Čestné uznanie

Canada Vertical / Kanadou zo severu na juh
Laurent Poliquin / CAN / 2023

Nepohoda a utrpenie na historicky najdlhšej ceste naprieč Kanadou učí vážiť si úplne obyčajné veci v živote. Čistá forma rozprávania akcentuje heroický výkon, ktorý nemá obdobu.


Cena divákov

Gustov americký sen
Miroslav Ciglian / SVK / 2023