HoryZonty

Fotosúťaž

Vyhlásenie fotosúťaže s témou „Ozlomkrky“

Divider Image

Aj Vaše fotografie môžu tvoriť súčasť festivalu!

Pošlite nám Vaše fotografie a pripojte sa aj Vy k tvorcom festivalu!

Ozlomkrky, ostošesť, bleskurýchlo, opreteky,… Vám predstavujeme tohtoročnú tému fotografickej súťaže festivalu Horyzonty. Či už ste sa ozlomkrky dostali k pokojnému, statickému snímku nádhernej krajiny alebo dianie na fotografií je doslova ozlomkrky, vyhlasujeme túto tému ako záchytný bod pre výber z Vašich archívov, či námet na vytvorenie nových záberov.

Tiež by sme radi týmto akčným názvom fotosúťaže radi prilákali aj mladých autorov, aby sme spoločne zaplnili výstavnú sieň Domu Armády unikátnymi momentami z outdoor sveta, zachytených v pravej chvíli. Tému Ozlomkrky môže každý pochopiť a znázorniť podľa vlastného pocitu a my sa už teraz tešíme na Vaše fotografie.

Fotografie (maximum 3 snímky) nahrajte priamo na web alebo pošlite v požadovanom formáte (viď podmienky a pravidlá) spolu s vyplnenou prihláškou na e-mailovú adresu: fotosutaz@horyzonty.sk.

40 najzaujímavejších fotografií bude vystavených v priestoroch Domu Armády, z ktorých porota vyberie a ocení štyri najlepšie.

 

Ocenenia:

Ocenené budú tri najlepšie fotografie (1., 2. a 3. miesto) a udelená bude tiež cena Grand Prix, ktorú získa úplný víťaz.

Vybrané fotografie vytlačíme a vystavíme počas festivalu. O tom, ktoré fotografie sa dostanú do užšieho výberu, ako aj o víťazoch, rozhodne trojčlenná porota. Víťazov aj autorov vybraných fotografií, ktoré vystavíme, budeme informovať e-mailom najneskôr 3.11.2024.


Dôležité informácie:

Uzávierka fotosúťaže: 20.10.2024
Výstava vybraných fotografií: 7.-9.11.2024
Téma fotosúťaže: Ozlomkrky