Partneri

Partneri

HoryZonty

Ďakujeme za podporu

Partneri

Divider Image

Podujatie finančne podporili:

Mesto Trenčín

Audiovizuálny fond

Trenčiansky samosprávny kraj

Prihláška

PRIHLÁSTE SVOJ FILM

Prihlasovať môžete filmy dokumentárne, hrané i animované, ktorých obsah je situovaný do outdoorového prostredia.