Podujatia

Podujatia

HoryZonty

Podujatia

Sprievodné podujatia

Divider Image

Sprievodné podujatia sú neoddeliteľnou súčasťou festivalu HoryZonty.
Nebude tomu inak ani tohto roku.

Beh o pohár festivalu

bežecký pretek pre všetky vekové kategórie

Nosičov sen

Nosičov sen, preteky, ktoré stoja za to!

 

Tour de HoryZonty

detské cyklopreteky so série “CYKLO DIVOčiny”

Psie záprahy

Psie záprahy nás prevezú centrom mesta

 

Ukážka prvej pomoci

s pomocou neziskovej organizácie DOBRÉ SRDCE Borisa Sádeckého

Príbehy z Cesty SNP

výstava fotografií a príbehov

Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých

Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých