HoryZonty

Sprievodné podujatia

Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých

Divider Image

Sekcia Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých je súčasťou festivalu už desiaty rok. Realizácia myšlienky upriamiť pozornosť na ľudí s obmedzením cez špeciálnu sekciu sa zameriava na filmové prezentácie, ale aj umelecké a športové workshopy a prezentácie, ktoré približujú svet zdravotne postihnutých.

Témou sa zaoberáme z rôznych aspektov, s akcentom na spojenie športu a umenia, resp. uplatnenia tvorivého potenciálu zdravotne znevýhodnených ľudí, či už fyzicky, zmyslovo alebo mentálne. Prezentácie hostí a filmov, ktoré sa týkajú športového, umeleckého i bežného života zdravotne znevýhodnených, vytvárajú priestor na diskusiu a podporujú záujem ľudí pochopiť život s bariérami napriek tomu, že človeku je prirodzené skôr vyhýbať sa témam, ktoré sa spájajú s prekážkami a ťažkosťami. Povzbudením pre nás, organizátorov, pre realizáciu sekcie je, že priblíženie života hendikepovaných ľudí je motivujúce a inšpiratívne, keďže energia, vôľa a vytrvalosť týchto ľudí často prekonáva spôsob prekonávania prekážok „nás zdravých“. Taktiež sme nesmierne vďační za stretnutia s ľuďmi, ktorí zdravotne postihnutým pomáhajú realizovať ich sny a sú im podporou, pričom to robia s radosťou, zanietením a veľakrát aj na úkor svojho vlastného pohodlia.

Jednotlivé podujatia sekcie prebehnú v rôznych termínoch a na viacerých miestach, medzi iným aj v Lezeckom centre Trenčín, chránenej dielni v kaviarni Na ceste v Katovom dome, Kreativno-kultúrnom centre Hviezda a v Posádkovom klube Trenčín

Program sekcie realizujeme s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ani tentoraz v rámci našej sekcie nemôžu chýbať rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi…  V osobe prvého hosťa tohto ročníka sme našli nielen vynikajúceho športovca, ale aj aktívneho umelca, ktorý svoje diela tvorí priamo v prírodnom prostredí.


29. 10. 2023 / Kaviareň Na ceste, Matúšova ulica, Trenčín

Soňa Zelisková na Tvorivých dielňach

V rámci nášho workshopu Tvorivé dielne prijala pozvanie nevidiaca keramikárka z Dubnice nad Váhom – Soňa Zelisková. Soňa kvôli cukrovke diagnostikovanej v 13-tich rokoch stratila v 26-tich rokoch svoj zrak. Jej život sa mal uberať iným smerom, ale vďaka tomuto hendikepu sa náhodou dostala k hline, a ta jej učarovala. Od toho momentu sa začala venovať keramike, dnes vyrába keramiku, venuje sa kurzom keramiky pre, ako ona hovorí: „deti od 0 do 88 rokov“. Príde nám porozprávať o svojej životnej ceste a zároveň bude pracovať aj so záujemcami a ukáže im prácu s hlinou na keramickom kruhu.

 


2. 11. 2023 / Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda

Lenka Figúrová

Vodopád Salto Angel je 15-krát vyšší ako Niagarské vodopády, voda z neho padá z takmer kilometrovej výšky. Ako prvý na svete ho zlanil Peter Becko Ondrejovič v roku 1997 a vytýčil tak cestu, ktorá je využívaná dodnes. Rád sa k nemu vracia a pomáha plniť sny ďalším odvážlivcom. Tento rok sa k nim zaradila Lenka Figúrová, a práve ona nám o tomto nezabudnuteľnom zážitku porozpráva vo štvrtok 2. novembra v KKC Hviezda v Trenčíne.

 

Hoci sa pomyselné festivalové brány pre návštevníkov otvoria až v novembri, prvého podujatia, ktorým bude zážitkový workshop lezenia s obmedzením pod názvom Prelezme hendikep, sa môžu návštevníci zúčastniť už o necelý mesiac skôr. Špeciálna sekcia ponúka aj ďalšie aktivity, ktorými sú Tvorivé dielne a v spolupráci zo ZUŠ aj workshop a výstavy.

 


18.11.2023 / Lezecké centrum na ulici Ľ. Stárka v areáli Ozeta, Trenčín
PRELEZME HENDIKEP
Zážitkový workshop lezenia s obmedzením pod dohľadom inštruktorov spojený s premietaním, ponúkajúci príležitosť vyskúšať si, aké je to robiť taký náročný šport, ako je lezenie, s určitým znevýhodnením
Okrem lezenia s obmedzením pohybu či „naslepo“, ktoré si môžu deti i dospelí vyskúšať pod dohľadom inštruktorov, bude súčasťou podujatia aj premietanie krátkych outdoorových filmov. Zážitok netradičného športového zážitku nás môže priviesť k zastaveniu a zamysleniu sa nad tým, aké obrovské množstvo bariér musia prekonávať hendikepovaní ľudia a koľko úsilia, trpezlivosti, vytrvalosti a sily stojí za ich úspechmi.


29. 10. 2023 / kaviareň Na ceste, Matúšova ulica, Trenčín

TVORENIE NA CESTE

Tvorivý worskshop v kaviarni Na ceste, ktorá je chránenou dielňou klientov s mentálnym postihnutím

Tento výtvarný kreatívny workshop umožňuje spojiť na chvíľu rôzne svety, aby mohlo vzniknúť niečo nové a pekné. Cez umenie a výrobu upomienkových predmetov sa snažíme deťom priblížiť aj svet inakosti. Týždeň pred začatím hlavného programu festivalu sa stretávame v Kaviarni Na ceste, kde spolu tvoríme pamätné predmety, ktoré sa používajú ako ocenenia na sprievodných podujatiach festivalu. Deti aj rodičia si vyskúšajú prácu s hlinou pod taktovkou Soni Zeliskovej, nevidiacej keramikárky. Asistujú nám aj pomocníci z denného stacionára z Adamovských Kochanoviec.


INAKOSŤ V DETSKOM SVETE

Spolupráca s deťmi pri znázorňovaní a vysporiadavaní sa s inakosťou

Tento rok sa nám podarila spolupráca s dvoma základnými umeleckými školami (ZUŠ) – súkromnou ZUŠ Gagarinova a ZUŠ Pádivého, kde deti rôznych vekových kategórii umelecky spracujú tému života s obmedzením. Sami si vyskúšajú „tvoriť s obmedzením“. Výsledok ich práce bude vystavený na výstave v rámci hlavného programu festivalu v Posádkovom klube.

 

Výstava Peter Kofy – Momenty zo života a pre život

Peter Kofy sa venuje fotografii, ako sám vraví: „od momentu, kedy som si kúpil prvý mobil“. Jeho fotky zachytávajú momenty v životoch ľudí, momenty tvárí, momenty rôznych miest. Prinášame výstavu niektorých jeho fotografií. Peter Kofy pracoval v oblasti renovácií starých budov, kde utrpel ťažký úraz, ktorý ho ovplyvnil na zvyšok života. Našťastie mu však nezobral jeho chuť a vôľu fotiť, a snahu čo najvernejšie na fotke zachytiť moment, výraz tváre, atmosféru, či genius loci miesta.

 

Výstava prác výtvarného workshopu

INÉ HORIZONTY: Tvorba 6 – 7 ročných žiakov ZUŠ Pádivého pod vedením Mgr. Art. Veroniky Hrickovej.

Keď máme nejaké obmedzenie, na svet sa začneme dívať trošku inak. A tak si deti vyskúšali pocit, aké je to „ležať v nemocnici“ a nemať možnosť maľovať tak ako sú zvyknutí.

Tému poňali ako pobyt v nemocnici. Deti boli ako ležiaci pacienti a z akože nemocničného lôžka maľovali na výkres položený na zemi. Maľovali rôzne horizonty a aj horyZonty.

NASLEPO: Kolektívna tvorba autoportrétov žiakov SZUŠ Gagarinova 7 vo veku 5-7 rokov pod vedením odborných pedagógov Mgr. Nikoly Královej a Viktórie Štuller.

Hovorí sa, že svoju tvár poznáme najmenej, keďže sa väčšinu dňa nevidíme a nepoznáme presne všetky jej črty. Tvorba autoportrétov bola preto pre deti tohto veku zaujímavou výzvou, no ešte väčšou výzvou bolo nakresliť sa naslepo – po spoločnom rozhovore na tému hendikep padla jasná voľba na nevidomosť.

Technika sa pri každej skupine líši, je prispôsobená schopnostiam detí vzhľadom na ich vek. Vznikli tak podarené interaktívne výtvory, ktoré s divákom komunikujú a sú vypracované tak, aby ho nútili spoznať zahalený autoportrét skrytý pod vrchnou “slepou” vrstvou, aj vďaka červenému rohu.