Rogue Two

Základné informácie o filme

  • Režisér: Oliver Skukálek
  • Miesto natočenia filmu: Trenčín, za mostami
  • Minutáž: 6:06 min
  • Rok vzniku: 2020
Rogue Two

Krátky popis k filmu:

Príbeh je o začínajúcom agentovi (Róbert Lukáš), ktorý prenasleduje zradcu/ bývalého agenta (Tomáš Dúbravka). Potom, ako mu ušiel, vráti sa na základňu a Šéfko (Adam Svečula) ho trénuje, aby najbližšie dokázal chytiť toho dezertéra. Náhle počas tréningu sa ten zradca ukáže na základni, začínajúci agent ho pochopiteľne ide chytiť. Ako to dopadne a čo vlastne sa stalo. To sa dozviete, keď si pozriete film Rogue Two...

Fotografie: