Lowest to Highest / Z najnižšieho bodu po najvyšší

Základné informácie o filme

  • Réžia: Catherine Pettman / Austrália /
  • Minutáž: 27 minút
  • Rok vzniku: 2018

Slovenská premiéra

Lowest to Highest /  Z najnižšieho bodu po najvyšší

Krátky popis k filmu:

Pokúsiť sa o niečo, o čo sa predtým nikto nepokúsil – z najnižšieho bodu v Austrálii, Kati Thanda – jazero Eyre (-15.2m), na najvyšší vrchol kontinentu, Mount Kosciuszko (2228m). Bicyklom cez drsný terén, skrz púšte až hore do kopcov celkovo 2152 kilometrov môže byť výzva pre každého. Nehovoriac o tíme piatich chlapíkov so závažným postihnutím. Walter Van Praag má cysticku fibrozu a iba 38% funkciu pľúc, Duncan Meerding je slepý, Daniel Kojta je paraplegik a bicykel ťahá rukami, Conrad Wansborough žije s chronickou bolesťou po úraze chrbtice a Paul Pritchard je po mozgovej porážke...

Fotografie: