Nature Without Border / Príroda bez hraníc

Základné informácie o filme

  • Réžia: Rožle Bregar / Slovinsko
  • Minutáž: 13 minút
  • Rok vzniku: 2019
Nature Without Border / Príroda bez hraníc

Krátky popis k filmu:

Dokumentárny film o národných parkoch Triglav v Slovinsku a Juilan Prealps v Taliansku.

Vzácny prírodný svet nemá žiadnu cenu, ale nekonečnú hodnotu. Jedinou konštantou v prírode je neustála zmena. Oheň, zem, vzduch a voda sú najväčším tajomstvom prírody, symbolom života a ich podmienkou. Intenzívnu zmenu prírody v priebehu času je možné pozorovať na jej povrchu v typických tvaroch údolí, korýt riek, rôznych morén a fosílií. Vodné toky, štrkové podlažia, brehy, lúky, lesy, horské pasienky, rašeliniská a mokrade, skalnatá krajina nad stromovou líniou, až po najvyššie vrcholy sú biotopmi pre viac ako desať tisíc rôznych druhov rastlín a živočíchov.

Človek je súčasťou prírody, ale v žiadnom prípade nie je jeho centrom, absolútnym majstrom. Keď človek stratí svoj elementárny kontakt s prírodou, stratí kontakt so sebou samým.

Fotografie: