Remedy

Základné informácie o filme

  • Réžia: Jakub Šipoš / Slovensko
  • Minutáž: 40 minút
  • Rok vzniku: 2021
Remedy

Krátky popis k filmu:

Príbeh skupiny mladých ľudí, ktorí cestujú loďou z Kanárskych ostrovov do južnej časti Senegalu, aby do oblasti Casamance priniesli jednoduché vodné filtre. Vizuálna mozaika zachytáva útek z konzumnej spoločnosti a príbeh hľadania zmyslu života v pomoci iným. Film Remedy ukazuje proces implementácie projektu „Voda pre Senegal“ občianskeho združenia People of Hope, úspechy i neúspechy, úskalia a problémy, ktoré ich cestu sprevádzajú. Ukazuje kultúru a život miestnych ľudí a tiež poukazuje na vplyv zmeny klímy na život komunít v regióne. Diskutuje o účinnosti a udržateľnosti tohto projektu a kladie otázku o závislosti komunity na rozvoji pomoci. Cieľom filmu je zvýšiť povedomie o svetových problémoch s vodou, poukázať na viditeľné efekty zmeny klímy a inšpirovať ľudí k aktívnej účasti na dianí okolo nás.

Fotografie: