Nosičov sen

Nosičov sen

Čo takto prísť sa popasovať s riadnym nákladom na nosičskej krošni alebo v batohu a vyšľapať si 105 Farských schodov pekne z ostra?

Po ročnej prestávke sme pripravení vám, nosiči, nosičky a nosíčatá, spestriť festivalovú sobotu 13. ročníkom obľúbených pretekov Nosičov sen.

Ak sa Vám nepozdávajú tie dve trinástky, tak potom je to o výzvu naviac.

My veríme, že táto trinástka bude určite šťastná!

Tešíme sa na Vás!

Váš Nosičov sen Kompeny

   Dôležité informácie:

Miesto a dátum súťaže: Farské schody, 13.novembra 2021
Registrácia: pod Farskými schodmi - priebežne od 9:30 do približne 12:00
Štart: priebežne od 9:30 do cca 12:30
Vyhlásenie víťazov: 13:00
Kategórie: nosiči (sud - 50 kg), nosičky (sud - 30kg), nosíčatá (batôžky a batohy – 0,5 až 15 kg)
Ceny: zlatá, strieborná, bronzová, zemiaková
Výhry: tekuté (čo presne, závisí od veku)

   REPORTÁŽ Z NOSIČOVHO SNA 2019