Nosičov sen

Nosičov sen

Už dvanásty krát pre Vás pripravíme atraktívnu súťaž vo vynáške pivného sudu, zažijete neopakovateľnú atmosféru tradičných pretekov, získate pamätnú medailu a najlepší si domov odnesú tekuté výhry rôznych chutí!

   Dôležité informácie:

Miesto a dátum súťaže: Farské schody, 9.novembra 2019
Registrácia: pod Farskými schodmi - priebežne od 9:30 do približne 12:00
Štart: priebežne od 9:30 do cca 12:45
Vyhlásenie víťazov: 13:00
Kategórie: nosiči (sud - 50 kg), nosičky (sud - 30kg), nosíčatá (batôžky a batohy – 0,5 až 15 kg)
Ceny: zlatá, strieborná, bronzová, zemiaková
Výhry: tekuté (čo presne, závisí od veku)

   REPORTÁŽ Z NOSIČOVHO SNA 2018