Oko Medveďa

Oko Medveďa - výstava fotografií Spolku Prales deťom

Výstava poukazuje aj na nevhodnosť prikrmovania divokých zvierat, na synantropiu medveďov, ale aj na to, čo robiť keď na takéto ilegálne aktivity v lese človek natrafí.

Ak vás táto téma zaujíma, nenechajte si na festivale ujsť ani film Oko Medveďa o spôsobe života veľkých šeliem v našich lesoch. Podobne ako výstava, aj film hovorí neprimeraných spôsoboch a praktikách novodobých lovcov úplne odklonených od rovnováhy, takej dôležitej pre život lesa.

Občianske združenie Prales deťom

Okrem ochrany dažďových pralesov, čistenia pláží a oceánov od naplavených odpadkov sa občianske združenie Prales deťom aktívne venuje aj ochrane slovenskej prírody. Aktivity združenia sa neodohrávajú len v teréne počas monitoringu veľkých šeliem. Ročne usporadúva množstvo prednášok po celom Slovensku, prostredníctvom ktorých sa snaží ľudí osloviť a zapojiť do priamej ochrany posledných kúskov divokej prírody. Okrem toho veľký dôraz kladie aj na environmentálne a etické vzdelávanie mládeže na základných a stredných školách.

Fotografie: