Sprievodné podujatia

BEZ PODUJATÍ BY TO SAMOZREJME NEŠLO :) - PRACUJEME NA PRÍPRAVÁCH

Zatiaľ aspoň fotky z minulých ročníkov: