Pomysli na zmysly

Pomysli na zmysly

Je už dobrým zvykom, že v sobotu popoludní sa deti môžu zoznámiť s rôznymi aktivitami, pri ktorých môžu deti získať veľa zmyslových podnetov.

Zážitkové aktivity, zamerané na rozvíjanie zmyslového vnímania pre deti a ich rodičov pripravil Montessori klub v Trenčíne na poschodí Kina Hviezda od 15.00 do 17.00

Fotografie: