Prelezme hendikep!

Súčasťou workshopu bolo aj premietanie filmu „Reel Rock 12 Stumped“ o lezkyni Maureen Bock, ktorá sa narodila bez časti ľavej ruky. Hoci je skúsenosť človeka s telesným alebo zmyslovým postihnutím neprenosná, zážitok z netradičného lezenia nám umožnil zamyslieť sa nad tým, koľko úsilia, vytrvalosti a sily musia na aj zdanlivo jednoduché činnosti vynaložiť ľudia s hendikepom.

Workshop sa uskutočnil v stredu 23. októbra 2019 v Lezeckom centre Trenčín, ako pilotné podujatie 6. ročníka sekcie „Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých“. Odvahu na lezenie našli najmä deti, spolu s dospelými sa ich workshopu a premietania zúčastnilo približne štyridsať.