Krištof Kubala, Andrej Vičan, Milan Sulety
Rozprávanie (nielen) o športovaní ľudí so zdravotným znevýhodnením

P. Milan Sulety je trénerom atletiky v Trenčíne a zároveň je aj prezidentom OZ Chránené dielne Kaviareň a Baliareň Na ceste. Toto OZ dlhodobo spolupracuje s Domovom sociálnych služieb Adamovské Kochanovce a úspešne sa mu darí integrovať klientov DSS do bežného života. Práca v chránenej dielni ich učí samostatnosti, zodpovednosti a pomáha im rozvíjať sa. Spolupráca funguje už od roku 2015 a postupne sa rozvíja; po kaviarni sa podarilo v spolupráci s trenčianskou firmou, ktorá sa zaoberá dovážaním kávy a korenín z Indonézie, vytvoriť aj Baliareň Na ceste. Takto sa rozširujú možnosti pre uplatnenie klientov DSS. Pán Sulety nám porozprával o tom, aké úspechy majú klienti, ako výrazne sa vďaka práci v chránených dielňach posunuli a ako im pomáha aj v ich životnom naplnení. V najbližšej budúcnosti plánuje OZ rozšíriť svoje aktivity aj o ďalšiu chránenú dielňu – malú stolársku dielňu. Kvôli pandémii je však otvorenie tejto dielne posunuté. Výzvou je aj hľadanie vhodných asistentov, ktorí by s klientmi pracovali.

Ďalšími hosťami prezentácie spojenej s besedou boli členovia Veslárskeho klubu Piešťany Sĺňava, ktorý sa venuje aj výchove špičkových hendikepovaných veslárov. Na Slovensku je táto oblasť stále v začiatkoch, avšak vďaka trénerovi Andrejovi Vičanovi a jeho zverencom sa bariéry začína dariť prekonávať. V klube sa snažia neustále napredovať, čo najviac prispôsobovať lode pre zdravotne znevýhodnených, vytvárajú pre hendikepovaných príležitosti vyskúšať si veslovanie. Posunom pre klub by bolo aj členstvo dievčat, takže v prípade záujmu ich radi uvítajú.

O tom, čo všetko dokáže dať šport človeku so zdravotným znevýhodnením, nám porozprával zverenec Andreja Vičana, veslár Krištof Kubala. „Na vode necítim obrubníky,“ priznal mladý študent, ktorý je v bežnom živote pri pohybe odkázaný na vozík. Loďka je preňho miestom, kde zažíva slobodu, ktorú inde nepocítil. Tak ako zdraví športovci, aj on má motiváciu zlepšovať sa a víťaziť, čo sa mu aj darí – v tomto roku získal titul Majstra Slovenska. Okrem veslovania sa Krištof pravidelne od roku 2015 venuje aj handbiku, stretnúť ho môžete na väčšine maratónov na Slovensku.

Radi konštatujeme, že príjemný večer v spoločnosti našich hostí, ale aj vnímavého a empatického publika bol obohatením pre všetkých. Ďakujeme hosťom, všetkým návštevníkom aj ochotnému personálu Kaviarne na ceste.