Umenie a šport v živote telesne postihnutých

Umenie a šport v živote telesne postihnutých

Sekcia Umenie a šport v živote telesne postihnutých sa na našom festivale po prvýkrát objavila v roku 2013. Tento rok vám už po štvrtý krát chceme predstaviť výnimočných ľudí, ktorí napriek svojmu hendikepu dokážu takmer neuveriteľné a svojimi výkonmi v oblasti športu a umeleckých aktivít narúšajú predsudky a stereotypy v myslení, ktoré si my „zdraví“ vytvárame o ľuďoch s telesným postihnutím.

Veríme, že vďaka našim hosťom a sprievodným podujatiam prežijete inšpirujúce a obohacujúce chvíle. I tento rok vám v rámci sekcie ponúkneme umelecké prezentácie, workshopy, projekciu filmov, výstavy a umelecké súťaže, týkajúce sa ľudí s hendikepom.

Prvý hosť sekcie sa predstaví už v 28. septembra 2017 v klube Lúč. Je nám veľkou cťou, že pozvanie prijal jeden z najúspešnejších slovenských športovcov súčasnosti, majster sveta a paraolympijský víťaz, Jozef Metelka. V utorok 7.novembra 2017 budeme mať česť privítať Jana Říhu, nevidomého horolezca, ktorý sa v tomto roku v sprievode jedného z najskúsenejších českých himalájskych lezcov Honzu „Trávy“ Trávnička, zúčastnil expedície na Cho Oyu (8201 m.).

Informácie o ďalších podujatiach a programe budú na webovej stránke festivalu pribúdať postupne.

Vstup na prezentácie, workshopy a výstavy Sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých je bezplatný.

Sekcia UMENIE A ŠPORT V ŽIVOTE TELESNE POSTIHNUTÝCH je realizovaná v rámci projektu „HoryZonty - festival dobrodružných filmov – 4. ročník sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých“, ktorý je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.