background

Festival dobrodružných filmov HoryZonty

Súťaž o vstupenky

Divider Image

Vyhlasujeme súťaž o festivalové vstupenky. Odpovede na otázky zasielajte e-mailom na sutaz@horyzonty.sk.
Súťaž bude mať 3 kolá – zo správnych odpovedí vyžrebujeme po každom kole jedného výhercu, ktorý získa celofestivalovú vstupenku.

8.11.2022 – Tretie kolo súťaže

Súčasťou nášho festivalu sú i sprievodné podujatia v meste Trenčín. Jedným z nicj je i obľúbený Nosičov sen.

Koľko schodov musia vyšliapať súťažiaci s krošňou na chrbte?

Odpoveď: 105 schodov

Výherca súťaže: Michaela Kršáková

7.11.2022 – Druhé kolo súťaže

Filmový program uzavrieme filmom Pavla Barabáša s názvom Dhaulágirí je môj Everest.

O akej osobnosti horolezectva film vypovedá? Mimochodom – bol hosťom nášho festivalu v roku 2007!

Odpoveď: Film Dhaulágirí je môj Everest pojednáva o Zoltánovi Demjánovi.

Výherca súťaže: Lucia Horňáková

6.11.2022 – Prvé kolo súťaže

V piatok 11.11.2022 privítame na našom festivale vzácneho hosťa zo susedného Česka – Alenu Konečnú.

Akému športu sa Alena Konečná venuje?

Odpoveď: Alena Konečná sa venuje freedivingu.

Výherca súťaže: Samuel Puček