Aktuality

Divider Image


Festival dobrodružných filmov HoryZonty 2023 vyhlasuje filmovú súťaž

Do súťaže môžu tvorcovia prihlasovať dokumentárne, hrané alebo animované filmy, ktorých obsah je situovaný do outdoorového prostredia a zobrazuje outdoorové športy, cestovanie, život tradičných kultúr či ekologické témy.

24.04.2023


Vyhlásenie XVIII. ročníka fotosúťaže s témou „Naplno“

Neváhajte sa zapojiť sa do diania festivalu už teraz – nafotením nových záberov, či pohľadaním v svojich archívoch a následne zaslaním maximálne troch fotografií s outdoorovou tematikou.

24.04.2023

19. ročník festivalu HoryZonty

169dní11hodín44minút32sekúnd

Festival HoryZonty

Festival dobrodružných filmov HoryZonty

Divider Image

18. ročník
9.-11.11.2023 Trenčín

Festival HoryZonty je multižánrové podujatie, ktorého súčasťou sú projekcie filmov s outdoorovou tematikou, prezentácie hostí, besedy, workshopy, tvorivé dielne, výstavy, fotosúťaž a súťaž slovenských neprofesionálnych filmov, športové súťaže a rôzne sprievodné podujatia.

0
+
USKUTOČNENÝCH ROČNÍKOV
0
+
PREMIETNUTÝCH FILMOV
0
+
DIVÁKOV
0
+
UDELENÝCH OCENENÍ