HoryZonty

Festival HoryZonty

2% z vašich daní

Divider Image

Aj v roku 2023 sa uchádzame o dve percentá

Milí priaznivci horských  filmov a outdoorových športov, fanúšikovia festivalu HoryZonty! Aj v tomto roku sa uchádzame o vašu priazeň v podobe dvoch percent z daní.

Cieľom občianskeho združenia HoryZonty je propagovať aktívny spôsob trávenia voľného času, outdoorové športy, cestovanie, pohyb v prírode a aktivity ľudí so zdravotným znevýhodnením. HoryZonty, to sú filmy a besedy, workshopy a umelecké súťaže, program  premietania pre deti a mládež a sprievodné športové podujatia pre všetky vekové kategórie.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodne podporiť naše aktivity!

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.


Identifikačné údaje:

IČO: 420 186 41
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: HoryZonty
Sídlo: Radlinského 9, Trenčín 911 05


Ako postupovať:

Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15.02.2024 požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadate zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.
  4.Vyplníte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane.
 4. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3%) z dane doručíte (odošlete poštou) najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% (3%) z dane na účet združenia.

 

Venovať 3% z Vašej zaplatenej dane môžete v prípade, že ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:
 1. Vyplníte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2023 sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  2. Vypočítate si 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3 EUR.
  3. Doplníte identifikačné údaje o združení, ktorému chcete venovať 2%.
  4. Vyplnené daňové priznanie doručíte do 2. apríla 2024 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Venovať 3% z Vašej zaplatenej dane môžete v prípade, že ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby:

 1. Vyberiete si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2%. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítate si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Pozor:

 1. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (do 31.3.2024) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 2. b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (do 31.3.2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 1. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme.